Méra krušpánová (Psylla buxi) sa živí vyciciavaním rastlinných štiav z najmladších výhonkov krušpánu čím spôsobuje deformáciu listov mladých výhonkov. Listy na napadnutých častiach rastliny sa deformujú a vytvárajú lyžicovitý tvar listov, prípadne pri zoskupení viacerých listov tvar podobný hlávkam ružičkového kelu.

Méra krušpánová má jednu generáciu do roka. V jarných mesiacoch kedy na rastline začínajú rásť nové výhonky sa z prezimujúcich vajíčok ukrytými pod púčikmi vyliahnu mladé nymfy ktoré sa začínajú kŕmiť na rastlinných šťavách. Počas kŕmenia méra produkuje viditeľný biely sekrét. Približne v júni nymfy dospejú a začínajú klásť vajíčka, ktoré sa opäť vyliahnu v ďalšej sezóne.

Škodca nie je významne nebezpečný a spôsobuje najmä estetické škody. Napadnuté časti rastliny zastavia alebo spomalia svoj rast a napadnuté listy postupne opadnú. Ako chemickú ochranu proti mére krušpánovej môžeme použiť niektorý z bežných dotykových a požerových insekticídov, napríklad Karate Zeon ktorý ničí aj ostatných škodcov krušpánu (vošky, byľomor, vijačka). Postrek môžeme vykonať v júni kedy méra začína klásť vajíčka, alebo i skôr ak zistíme prítomnosť škodcu na rastlinách. Keďže škodca sa zdržiava a kladie vajíčka prevažne na najmladších častiach rastliny, ako prevencia veľmi dobre poslúži aj pravidelný rez.