Vzhľad a prosperita krušpánu sú závislé na zvolenom druhu alebo kultivare, lokalite umiestnenia (predovšetkým klimatické aspekty) a rastových podmienkach prostredia (okrem iného pôda, slnečný svit, množstvo zrážok). Preto je dôležité aby výber tej správnej odrody či kultivaru bol v súlade s klimatickými a rastovými podmienkami a tiež zamýšľaným využitím. Nasledujúca časť odkazuje na vonkajšie podmienky, ktoré napomáhajú rastu krušpánu.

Slnečný svit

Krušpán dobre rastie na plnom slnku s čiastočným zatienením, avšak najlepšie sa im darí na miestach, ktoré má aspoň nejaký tieň, zvlášť v popoludňajších hodinách. To platí najmä v zime, pretože cez listy sa môže krušpán vysušovať, avšak zamrznuté korene nemôžu absorbovať vodu. Zatiaľčo mnoho kultivarov toleruje plné slnko, niektoré musia mať popoludňajší tieň pre udržanie dobrého zdravého vzhľadu.

Pôdne aspekty

Pôdne podmienky sú taktiež dôležité pre rast krušpánu. pH pôdy by mala byť v rozmedzí od 6.5 až 7.2, ale hodnoty tesne nad alebo pod týmto rozsahom sú pre rast tiež prijateľné.Úspešnosť krušpánovej výsadby sa výrazne zvýši pri venovaní pozornosti miestnym podmienkam a zvolení zodpovedajúceho druhu. Krušpán môže rásť v rôznych pôdnych štruktúrach (pomerné množstvo piesku, bahna a ílu), ale príliš veľa piesku (nízka miera udržania vody), alebo príliš veľa ílu (vysoká miera držania vody a nízka úroveň pôdnej vzdušnosti) je stav, ktorému je potrebné sa vyhnúť. Pôda, ktorá je dobre odvodnená má zásadný význam. Preto nižšie položené pásma krajiny, ktoré majú tendenciu zostať vlhké alebo mokré, nepodporujú rast krušpánu.